ChiaSe.Xp3.Biz
HOMEUPLOADFORUM
08:14:14 SA05/07/2020
Chào: Khách!
Đăng nhập
Đăng ký
Upload Ảnh Lên Imgur
Chọn ảnh cần đóng dấu:
Chọn ảnh từ máy:

Import ảnh từ URL:


Chọn logo cần đóng dấu:
Chọn logo đóng dấu:

Link logo đóng dấu:

Toạ độ X (Rộng):
Toạ độ Y (Cao):
Chất lượng ảnh JPEG:
Trực tuyến [1 user] [1 khách]
Nguyenpro