ChiaSe.Xp3.Biz
HOMEUPLOADFORUM
07:25:42 SA05/07/2020
Chào: Khách!
Đăng nhập
Đăng ký
ForumWap/WebHosting
Tìm kiếm
▼ Chmod là gì? Chmod 755 là gì? Chmod 777 là gì?
DucVuPro (Member) [ON]
Exp: 34 | 23
Cách đây 4 tháng#1
Chmod là gì ?


Chmod (là chữ viết tắt của Change Mod) nghĩa là một lệnh dùng để thiết lập quyền xem, xóa, hay chỉnh sửa, thay đổi trên file hoặc thư mục.

Với quyền Permission, Chmod chính là thao tác dùng để thay đổi các quyền của 3 loại hành động thực hiện đối với một file hay folder. Cụ thể:

- “Read” (Đọc file hay folder): viết tắt là “r”, được thể hiện bằng số 4. Với quyền này, bạn chỉ có thể xem được file, và không thể chỉnh sửa hay thay đổi nội dung của file. Còn với folder cũng tương tự, bạn cũng chỉ có thể xem được các files trong folder, mà không thể thực hiện xóa, chỉnh sửa hay thêm bất kỳ file mới nào vào folder.

- “Write” (Ghi / Chỉnh sửa file, folder): viết tắt là “w”, được thể hiện bằng số 2. Khi được phân quyền này, bạn có thể chỉnh sửa hay đổi nội dung của file. Tương tự cho folder, bạn cũng có quyền thực hiện thao tác xóa hay thêm các tập tin khác vào folder.

Lưu ý: quyền Write đối với một folder cho phép user có thể xóa các file trong folder ngay cả khi user không có quyền Write trên chính file đó.

- “Execute” (Thực thi): được viết tắt là “x”, và biểu diễn bằng số 1. Quyền này sử dụng khi bạn muốn run một file bất kỳ (thường là dạng file script). Đối với folder, bạn dùng Execute để hạn chế hoặc cho phép thay đổi thư mục hiện tại.

Chmod còn cùng lúc có thể thay đổi quyền thao tác trên các file hay thư mục đối với các nhóm đối tượng sau:

- “Owner”: đây là chủ sở hữu của file hay thư mục. Thông thường sẽ là người tạo ra các file và thư mục đó. Trong Linux, đối với những file và folder mà bạn đã tạo trong thư mục Home của chính mình sẽ thuộc về quyền sở hữu của bạn, trừ khi bạn chuyển quyền này sang cho user khác.

- “Group”: là nhóm người dùng có chung permission.

- “Public / Others/ Everybody”: là những người còn lại dùng trong cùng hệ thống.

Chmod 755 là gì ?

Chmod 755 cho các thư mục tức là:

7 = 4 + 2 + 1: theo ký tự thể hiện số của các quyền thì điều này có nghĩa, người sở hữu thư mục có quyền đọc (4), chỉnh sửa (2) và liệt kê các file hay thư mục con bên trong thư mục (1).

5 = 4 + 0 + 1: những người cùng nhóm có quyền đọc; liệt kê các file hay thư mục con bên trong thư mục.

5 = 4 + 0 + 1: Những người còn lại có quyền đọc thư liệt kê các file hay thư mục con bên trong thư mục.Chmod 777 là gì ?

- Số 7 đầu dùng để cấp quyền cho Owner.

- Số 7 thứ 2 cấp quyền cho Group

- Số 7 thứ 3 để cấp quyền cho Others.

Như vậy, 777 có nghĩa là toàn bộ users có trong hệ thống sẽ được full quyền: read, write và execute.
[1] Nguyenpro
Edited by DucVuPro. 06.03.2020 / 13:08
Trực tuyến [1 user] [1 khách]
DucVuPro